Notícies de la ICHN

El Notícies de la ICHN és l’informatiu bimensual, iniciat l’any 1995, que explica puntualment als socis l’actualitat de l’entitat i notícies del món naturalista.