Pius Font i Quer

Pius Font i Quer (Lleida 1888 – Barcelona 1964), eminent botànic i president de la ICHN de 1931 a 1934. Va viure a Manresa durant la infantesa i la joventut, època durant la qual va realitzar la seva tesi doctoral sobre la flora i la vegetació del Bages. Un institut d’ensenyament secundari i un carrer manresans porten el seu nom.

Vegeu Recordant Pius Font i Quer, el programa d’activitats sobre botànica i la sobre la seva més il·lustre figura, el Dr. Pius Font i Quer, organitzades els mesos d’abril i maig del 2014 en commemoració del 50è aniversari de la seva mort i del centenari de la publicació de la seva obra Ensayo Fitotopográfico de Bages, la Flora de la comarca de Bages.