Pont Foradat, 07-03-2010

ICHN-Bages al Pont Foradat o Pont de les Arnaules (Manresa), un pont natural de roca, a les imatges 1ª i 2ª el 07-03-2010, i a la 3ª el 03-10-2010.

[fotos Jordi Badia (1ª i 2ª) i Josep Tomàs (3ª)]

Més informació al Notícies de la ICHN nr.92.