Reserva Africana de Sigéan (Aude), 10-05-2014

Els habitants de la Reserva de Sigéan (Aude) observant la fauna de la ICHN-Bages el 10-05-2014.

[fotos Jordi Badia]