Riera de Fonollosa al Molí de Boixeda (Bages), 30.04.2022

El grup de la ICHN-Bages observant la vegetació de ribera a la riera de Fonollosa al Molí de Boixeda (Bages), el 30.04.2022.

[foto Jordi Badia]