Riu Glorieta, Alcover (Alt Camp), 11-04-2015

La gent de la ICHN-Bages examinant les captures al taller de macroinvertebrats aquàtics realitzat al riu Glorieta prop del Mas de Forès (Alcover, Alt Camp) l’11.04.2015, amb la direcció del Dr. Jesús Ortiz / Associació CEN.

[foto Jordi Badia]