Serra de Miralles (Anoia), 17.12.2022

Observació de la recuperació de la vegetació a la serra de Miralles (Anoia) cremada per l’incendi iniciat el 24.07.21 a Santa Coloma de Queralt (Conca de Barberà), un any i mig després del foc durant la sortida naturalista de la ICHN-Bages del 17.12.2022. Les plantes amb capacitat de rebrot efectivament han rebrotat i han nascut plançons de pi blanc i de romaní. El percentatge més alt de nou recobriment del sòl l’aconsegueix la rebrotada de les gramínies, en especial del llistó (Brachypodium retusum) i del fenàs (Brachypodium phoenicoides).

[fotos Jordi Badia]