Sortides guiades a espais naturals de la conca del Llobregat

Des de l’any 2000, la ICHN-Bages organitza cursos que inclouen un programa de sortides naturalistes guiades amb les finalitats d’ensenyament, esbarjo i descoberta. Durant el curs escolar 2004-05 el programa s’amplià a un calendari anual, amb periodicitat de sortides mensual. Aquell curs va estar dedicat íntegrament a espais naturals del terme i de l’entorn pròxim de la ciutat de Manresa. Als cursos posteriors, els del 2005-06 i 2006-07, l’abast territorial de les sortides s’eixampla als espais naturals de tota la conca del Llobregat. La intensa prospecció dels espais naturals propers permet aprofundir-ne el coneixement i responsabilitzar-se’n. A la imatge, les explicacions introductòries d’una de les excursions, a la porta de l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa – UPC, el punt habitual de trobada.

[foto Jordi Badia]

Vegeu Espai web de les sortides de la ICHN-Bages.