Abella (Anthophora plagiata)

Anthophora plagiata

Anthophora plagiata (= A. parietina) té una estructura corporal robusta i un pèl gruixut, cosa que la fa semblant als borinots. Habita vessants argilosos, amb poca vegetació, en parets amb exposició al sud o propera, en condicions d’ambients xerotèrmics. Els mascles emergeixen a principis de la primavera pocs dies abans que les femelles. Amb l’aparició de les femelles comença el període de còpula que sol durar varis dies. La femella, un cop fecundada, comença a excavar un niu. Suavitza l’argila amb aigua i raspa la paret amb les mandíbules, a l’hora que apilona petites boles d’argila creant un tub a l’entrada. Aquest tub proporciona protecció contra la pluja o els paràsits.

La imatge 1ª correspon a un mascle, la 2ª a entrades de nius i la 3ª i 4ª corresponen a femelles.

[fotos Xavier Adot]