Abella de prat

Andrena vaga

Andrena vaga és una abella de la família Andrenidae de cos pilós que recorda molt els abellots del gènere Bombus. Tot el cos és negre, menys el tòrax i el cap que es troben totalment recoberts d’una pilositat gris pàl·lid. Construeix el niu a principis de primavera en llocs oberts. La femella fa un forat vertical d’almenys 25 cm de profunditat que es ramifica al fons en múltiples galeries laterals de poc recorregut. A la imatge 1ª veiem l’entrada al niu, a la 2ª Andrena vaga sortint-ne. Pol·linitza les flors dels salzes (Salix sp.).

La família d’himenòpters Andrenidae comprèn els gèneres Andrena i Panurgus d’abelles de vida solitària, variables tant de forma com de colors. Un tret comú és l’abdomen aplanat. S’anomenen col·lectivament andrenes o abelles de prat. Nidifiquen en terrenys sorrencs o argilosos, de vegades en camins forestals poc transitats. Poden haver centenars de nius junts formant poblacions de milers d’individus, però cada niu és construït per una sola abella. Les femelles tenen un raspall de pèls a la base dels fèmurs de les potes posteriors que serveixen per transportar els grans de pol·len.

[fotos Xavier Adot]