Abella (Nomada agrestis)

Nomada agrestis

A primer cop d’ull, quan veiem un exemplar de Nomada agrestis pot semblar que estem davant d’una vespa, més si es tracta d’un mascle amb el seu abdomen groc amb bandes transversals negres. Ara bé, com es pot observar a la foto 1ª, la presència de pilositat a les potes i al tòrax ens indica que estem davant d’una abella. El gènere Nomada sovint presenta un clar dimorfisme sexual. En aquest cas, la femella és tota vermellosa i negra, amb bandes transversals d’ambdós colors a l’abdomen, tal com es veu a la foto 2ª. La N. agrestis és cleptoparàsita d’Eucera nigrilabris, per tant, les seves fenologies estan molt lligades.

[fotos Xavier Adot]