Abella paleta

Osmia cornuta

Osmia cornuta, per la seva mida i el seu comportament, pot prendre’s per un borinot o abellot del gènere Bombus, però en realitat no pertany a la família Apidae de l’abella de la mel (Apis mellifica) i dels borinots sinó a la família Megachilidae. En català podríem denominar-la abella paleta, per traducció literal del nom d’abeja albañil popularitzat en castellà i aplicat en general a totes les espècies de Megachilidae i en particular a Osmia cornuta.

Osmia cornuta té el cap i el tòrax amb els corresponents apèndixs -antenes, ulls, potes…- negres, mentre que a l’abdomen hi ha pèls ataronjats ordenats en rengleres transversals a l’inici de cada segment. Les femelles recullen pol·len de les flors (foto 1ª) que transporten en un raspall situat a la part ventral de l’abdomen anomenat escopa, a diferència de les abelles de la família Apidae que el transporten a les potes posteriors. També prenen nèctar de les flors que mantenen a l’esòfag. Les femelles són més grans que els mascles i tenen un parell de banyetes a la part baixa de la cara, a les quals es refereix l’adjectiu específic cornuta (foto 2ª, exemplar de baix). Els mascles, a més de menors, s’identifiquen pels seus pèls blancs a la cara, com si fos una barba blanca (foto 2ª, exemplar de dalt).

Osmia cornuta és una abella solitària. La femella aprofita l’interior de canyes, forats d’altres insectes o llocs adients per fer el niu, o bé es construeix completament el seu propi niu de fang. El niu sol tenir forma de tub  dividit en cel·les consecutives, l’equivalent a una casa de pisos. La femella proveeix el que serà la primera cel·la del niu amb una gran bola groga d’aliment constituït per pol·len recollit més nèctar regurgitat, hi diposita un nou i tanca l’espai amb un envà de fang. Comença de nou el procés amb la cel·la següent; i així successivament fins a completar 5 o 6 cel·les per niu. Dels ous fecundats diploides neixen les femelles, dels ous no fecundats haploides neixen els mascles. La larva viu dins la cel·la alimentant-se del pol·len nutritiu que li ha deixat la mare. A l’estiu passarà a l’estadi de pupa i a la tardor emergirà com adult que romandrà encara dins del niu durant l’hivern, fins a l’arribada dels primers dies de temps primaveral.

Als mesos de febrer i març, coincidint amb la floració dels fruiters, les femelles de l’any surten a recollir l’aliment per la propera generació. Osmia cornuta és un pol·linitzador excel·lent -a la imatge 1ª, en una flor de presseguer (Prunus persica).

A cop d’ull, Osmia cornuta, l’abella paleta, es diferencia dels borinots del gènere Bombus perquè té el tòrax negre sense cap de les franges de pèls acolorits que hi tenen els borinots i de l’abella de la mel pel seu cos més gros i rodanxó.

Osmia cornuta és una de les espècies d’abella que acostuma a fer niu als tubs i canyes dels hotels artificials per insectes (fotos 3ª, 4ª i 5ª).

[fotos Jordi Badia]