Albellatge fasciculat

Dichanthium ischaemum

L’albellatge fasciculat (Dichanthium ischaemum) és una herba gramínia, cespitosa i perenne, que floreix i es fa veure a la tardor als prats secs, als claps de poca terra i a les vores de camins i carreteres. Fa entre 3 i 8 espigues molt estretes, llargues d’uns 6 cm i de color vermellós disposades característicament de manera digitada però sense sortir totes exactament del mateix punt, com un ventall de radis erectes. A la floració plena veurem penjar els estams de les flors fèrtils i, a tothora, les febles arestes apuntant amunt.

El ventall rogenc d’espigues de l’albellatge fasciculat és una típica estampa de la tardor al Bages.

[fotos Efrem Batriu (1ª i 3ª) i Jordi Badia (2ª)]