Ànec blanc

Tadorna tadorna

L’ànec blanc (Tadorna tadorna) és un gran ànec que presenta certes similituds amb les oques. Aquesta espècie al Bages es pot veure rarament hivernant o de pas. És bàsicament litoral, difícil de veure a les zones interiors. A la imatge 1ª, l’ànec blanc volant, a la 2ª nedant i a la 3ª caminant.

[fotos Oriol Oms (1ª i 2ª) i Jordi Badia (3ª)]