Ànec cuallarg

Anas acuta

L’ànec cuallarg (Anas acuta) és hivernant a Catalunya i rar a l’interior. La imatge corresponen a una femella. Els mascles tenen plomatge similar, amb la marcada diferència d’una franja ascendent de color blanc a cada costat del coll. La femella de l’ànec cuallarg té el bec gris, és més estilitzada i té la cua més llarga que la de l’ànec collverd (Anas platyrhyncos).

El dia primer d’octubre del 2011, un exemplar d’ànec cuallarg va ser vist a la bassa de recollida d’aigües pluvials de l’antic runam de Vilafruns (Balsareny), les obres d’impermeabilització i restauració del qual van acabar a finals del 2010.

[foto Jordi Badia]