Aranya espinosa

Oxyopes heterophthalmus

Oxyopes heterophthalmus és una aranya que no teixeix teles de captura, sinó que espera a l’aguait, ataca i atrapa les preses que visiten les flors o volten entre les herbes i mates. En anglès es coneix com lynx spider, l’aranya linx, per la seva habilitat caçadora i la seva rapidesa de moviments, en català en podríem dir aranya espinosa.

Les imatges mostren femelles que mesuren uns 5-7 mm de longitud. El mascle té l’abdomen menor i el color quasi negre. Sovint els mascles, en el seu intent de còpula, acaben devorats per les femelles. Les femelles adhereixen als ous en tiges o tronquets de mates.

Els adults d’Oxyopes heterophthalmus es troben durant la primavera i l’estiu, en temporada de flors, en ambients assolellats. La imatge 2ª mostra una escena de caça que es desenvolupa clandestinament sota les fulles d’una patatera: una femella d’aranya espinosa devora el llangot que ha capturat.

El gènere Oxyopes dóna nom a la família Oxyopidae d’aranyes que es caracteritzen per les potes espinoses i per la particular disposició dels 8 ulls: els 6 més desenvolupats dibuixant un hexàgon damunt d’un ressalt a la part frontal del prosoma ample i els 2 menors restants al davant d’aquest ressalt.

[fotos Pere Moraleja (1ª) i Montserrat Porta i Jordi Badia (2ª i 3ª)]