Aranya

Zygiella x-notata

Zygiella x-notata és una aranya de la família Araneidae, les que teixeixen les típiques teranyines en espiral plana subjectada per radis.

Zygiella x-notata mesura uns 8-10 mm en el cas de les femelles i uns 5-6 mm els mascles. La diferència més notòria entre els sexes és la mida de l’abdomen o opistosoma, molt més gran a les femelles. Zygiella x-notata és de color marró clar o beix amb marques de marró fosc o castany que es distribueixen en estretes franges transversals a les potes, en una forma triangular que ocupa longitudinalment l’eix dorsal del cefalotòrax o prosoma amb una base a la cara i el vèrtex oposat a tocar de l’opistosoma i en un particular dibuix vagament en forma de fulla lobulada de roure al dors de l’opistosoma.

Les teles que fabrica Zygiella x-notata tenen dues particularitats: són excèntriques, més orbiculars que no pas circulars, i els falta una secció circular al costat del radi més curt, com si s’haguessin endut una porció de pizza, on hi ha el fil avisador que comunica amb l’amagatall de l’aranya.

Zygiella x-notata prefereix els patis i jardins propers als habitatges humans. És una espècie d’aranya ben distribuïda per la península ibèrica, sense ser gaire freqüent. Probablement, a la comarca de Bages visqui també l’espècie propera Z.atrica que té la marca del dors de l’opistosoma vermellosa.

La imatge mostra un individu femella de Zygiella x-notata posat en un gra de raïm.

[foto Montserrat Porta]