Astrocoenia lobatorotundata

Astrocoenia lobatorotundata

Astrocoenia lobatorotundata, un corall colonial fòssil que es reconeix pels seus 8 septes. La imatge 1ª correspon a un exemplar trobat a Calders i dipositat al Museu de Geologia Valentí Masachs, la imatge 2ª és obtinguda a Moià.

Els coralls són animals marins sovint colonials que fabriquen un esquelet calcari. Poden formar esculls que es troben en aigües càlides i poc profundes. Les barreres d’esculls que afloren al Bages de nord-est a sud-oest posen de manifest el clima tropical que hi havia a Catalunya durant l’Eocè. Als nombrosos afloraments coral·lins bagencs (Calders, Navarcles, Manresa,…) s’hi troba una fauna molt variada que s’assembla força a les dels esculls actuals dels mars tropicals.

[fotos Joaquim Sanz / Museu de Geologia Valentí Masachs (1ª) i Jordi Badia (2ª)]