Banyarriquer

Iberodorcadion molitor

Iberodorcadion molitor és un escarabat de l’extensa família dels cerambícids, coneguda popularment com a grup dels banyarriquers. Els banyarriquers són fàcils de reconèixer pel seu cos esvelt i, sobretot, per les llargues antenes, sovint força més llargues que el cos. La majoria de les larves dels banyarriquers són xilòfagues, s’alimenten de fusta morta.
Les larves d’Iberodorcadion molitor, però, són rizòfagues, mengen arrels de gramínies, principalment dels gèneres Poa i Festuca.
Característiques notables de l’adult d’Iberodorcadion molitor són l’absència d’ales i la presència per tot el cos d’un pèl vellutat que dibuixa bandes clares i fosques.
L’espècie viu en grups més o menys nombrosos a la terra baixa.

[fotos Jordi Badia (1ª) i Xavier Adot (2ª)]