Banyarriquer

Stictoleptura stragulata

Stictoleptura stragulata és un escarabat cerambícid de 10-15 mm de longitud, costums florícoles i colors coure i negre combinats. Com és habitual entre els cerambícids, els mascles són més esvelts. La punta de l’abdomen sobresurt lleugerament sota els èlitres. El cap, el pronot i l’extrem apical dels èlitres són sempre negres i la part anterior dels èlitres de color coure, però l’extensió relativa d’un i altre color als èlitres i a les antenes varia, complicant la identificació. El negre i el coure s’alternen en franges elegants a les antenes de la majoria d’exemplars, però també n’hi ha amb antenes quasi completament negres.

Stictoleptura stragulata és coneix també amb altres noms de gènere: Leptura stragulata, Criboleptura stragulata, Brachyleptura stragulata i Paracorymbia stragulata.

Stictoleptura stragulata es troba d’adult damunt de diverses flors -a la imatge en una estepa blanca (Cistus albidus)-, mentre que les larves viuen a la fusta en descomposició de pins.

[foto Jordi Badia]