Banyarriquer

Strangalia maculata

Strangalia maculata és una de les espècies d’escarabats banyarriquers (fam. Cerambycidae). Els adults solen estar damunt de flors menjant el pol·len; a la imatge 1ª veiem un exemplar en una flor d’estepa blanca (Cistus albidus), a la 2ª i 3ª en una inflorescència d’escabiosa boscana (Knautia dipsacifolia ssp.arvernensis).
Les larves s’alimenten de la fusta en descomposició d’arbres i arbusts, principalment planifolis.
El dibuix dels èlitres és variable, el que podria portar a confusions amb d’altres espècies semblants, però el fet que l’abdomen es va fent més estret el caracteritza bé.
El cicle biològic de Strangalia maculata és trianual.

[fotos Xavier Adot (1ª) i Jordi Badia (2ª i 3ª)]

Vegeu l’article Coleòpters, de Jordi Badia.