Blat bord

Aegilops triuncialis

El blat bord (Aegilops triuncialis) és una gramínia anual de pam o pam i mig d’alçada, amb una espiga que sembla ser 2 espigues de traiguera (Aegilops geniculata) superposades.

L’espiga del blat bord mesura 4-6 cm, consta de 4-6 espícules o espiguetes que s’insereixen directament a l’eix de l’espiga, i destaca per les seves arestes obliqües i divergents que provenen de les glumes. Les glumes són quasi rectangulars, de 7-10 mm de longitud, amb pilositat aspra i perllongades en 3 arestes erectes de 3-6 cm. Cal notar que les arestes de les glumes de l’espícula terminal són més llargues que les de la resta d’espícules i que, mentre que el blat bord (A.triuncialis) té 3 arestes a cada gluma, la traiguera (A.geniculata) en té 4 o 5. A l’interior de l’espícula hi ha diverses flors amb els corresponents lemmes amb 2 o 3 arestes molt més curtes que les de les glumes. Les fulles són piloses.

El blat bord viu als prats poc humits i a les pinedes clares.

Els grans del blat bord són comestibles i es poden moldre per fer-ne farina. El blat bord és una espècie propera al blat dur o blat tetraploide (Triticum durum) conreat, amb el qual es pot hibridar.

[fotos Jordi Badia]