Blat comú

Triticum aestivum

El blat (Triticum sp.), l’aliment per excel·lència a la Mediterrània i a l’Orient mitjà, es sembra i cultiva àmpliament també a les planes de secà del Bages. El blat s’assembla força a l’ordi (Hordeum vulgare), l’altre cereal que més es cultiva a la comarca. La sega del blat sol ser més tardana que la de l’ordi.
Hi ha moltes varietats de blat, arestats o no, resultat de mil·lennis de selecció agrícola sobre el gènere Triticum. La foto mostra les espigues encara no prou madures per la sega d’una de les varietats del blat comú (Triticum aestivum), el blat amb dotació cromosòmica hexaploide, l’espècie de blat més moderna i àmpliament conreada arreu del món, també a la comarca de Bages. Existeixen dues espècies més de blat, ambdues més antigues i amb dotació cromosòmica tetraploide: el blat dur (Triticum durum) i el blat bojal o pisana (Triticum turgidum), indicats per climes secs i cultivats esporàdicament al Bages. Mentre que els grans dels blats dur i bojal s’utilitzen per fer pastes, dels grans de blat comú molts en surt la farina que serveix per fer pa.

[foto Montserrat Porta i Jordi Badia]