Blauet

Alcedo atthis

El blauet (Alcedo atthis) és un esclat de colors contrastats i brillants, el blau del dors i el cap, amb el taronja de la panxa, les potes i l’antifaç. Nidifica en forats excavats als talussos de terra de vora l’aigua. Es posa en branquillons, canyissos o bogues que pengin sobre l’aigua, des d’on es llança en picat, es capbussa i atrapa alevins de peixos amb el seu bec llarg i esmolat. Degut a aquesta dieta, el blauet està estretament lligat als tolls i trams d’aigües tranquil·les de rius i rieres amb peixos. Se’l pot veure durant tot l’any.

[fotos Oriol Oms (1ª i 2ª) i Marc Vilarmau (3ª)]