Bolet de femer prisat

Coprinus plicatilis

Al bolet Coprinus plicatilis li escau el neologisme descriptiu de bolet de femer prisat. És un bolet extremadament delicat i elegant, de mira’m i no em toquis, que es farà malbé amb un impacte mínim. Creix habitualment en grups sobre els fems o més sovint sobre restes vegetals o directament al sòl humífer entre les herbes. El bolet de femer prisat té un peu molt fi d’uns 3 cm d’alt i un barret inicialment cònic com un barret xinès o unes faldilles prisades, que acaba per obrir-se com un para-sol o un tutú de ballarina, d’1-2 cm de diàmetre. El barret és tan fi que les làmines ressalten a la cara superior i al marge fistonat. Tot el bolet és de color violaci grisenc clar, exceptuant l’umbó central del barret que vira cap un color ocre de mal definir i poc delimitat, i les làmines més pàl·lides.

Coprinus plicatilis és un bolet proper al bolet de tinta (Coprinus comatus) i al bolet de femer (C.niveus), més grossos i aparents, i a Coprinus disseminatus, petit com C.plicatilis. Com ells, Coprinus plicatilis és un bolet freqüent, però poc conegut al ser petit i de durada curta.

[fotos Jordi Badia]