Bolet groc de les torretes

Leucocoprinus birnbaumii

El bolet groc de les torretes (Leucocoprinus birnbaumii) és de mida petita, però que es fa veure pel seu color íntegrament groc de sofre i per créixer en flotes. Té un barret inicialment de forma ovoide molt tancada, de 23-28 mm d’altura per 18-20 mm de diàmetre, amb esquames a la superfície, que es va obrint com un paraigües fins a quedar de forma cònica amb l’umbó central. A la vegada, el groc viu s’apaga a mesura que el bolet madura i envelleix. El peu és massís, gruixut, del mateix color groc sofre i pot arribar als 60 mm d’alçada. Aquest peu conserva un anell blanquinós a la part alta que correspon al vel parcial que cobria les làmines. Habitualment, peus de diferents cossos fructífers conflueixen a la base engruixida.

Pertany a la família agaricàcies, la dels xampinyons, però el bolet groc de les torretes és una espècie molt tòxica.

El bolet groc de les torretes és una espècie nouvinguda que, com el seu nom indica, surt a les torretes a partir del substrat vegetal que s’ha utilitzat per plantar. És d’origen tropical. A la imatge, el bolet groc ha aparegut en una torreta amb un plançó d’alzina.

[foto Josefina Suàrez]