Bromus erectus

Bromus erectus

El brom o margall erecte (Bromus erectus) és una gramínia perenne i cespitosa, de fins a un metre d’alçada, freqüent als prats i que ocasionalment entra també al bosc. Floreix entre els mesos de maig i juliol en una panícula gràcil d’espiguetes que es gronxen al vent a l’estar sostingudes per peduncles molt prims i de longituds desiguals. Les espiguetes tenen de 5 a 9 flors amb arestes curtes i inermes. A la imatge, els estams pengen de les flors.

Malgrat que es tracta d’una planta comuna, Bromus erectus és poc coneguda i no té cap nom popular de debò perquè les gramínies són poc conspícues i sovint difícils de destriar entre elles.

[foto Jordi Badia]