Bruna dels prats

Maniola jurtina

La bruna dels prats (Maniola jurtina) és una papallona de la família nimfàlids i subfamilia satírids, freqüent als prats, les bardisses i les pinedes. Vola durant l’estiu, en una sola generació. La coloració de les ales és una mica diferent segons els sexes. Els mascles, com el de la foto, tenen el revers de les ales posteriors de color gris-marronós quasi uniforme i amb quatre petits ocels negres, mentre que les femelles mostren dues zones ben delimitades i no tenen aquests petits ocels. En canvi, l’ocel negre gros amb pupil·la blanca destacat a l’extrem del revers de les ales anteriors és comú en ambdós sexes. L’anvers de les ales del mascle és més fosc que el de les femelles.

Les erugues són de color verd, discretes, i s’alimenten de diferents gramínies.

La bruna dels prats (Maniola jurtina) és una papallona àmpliament distribuïda a Europa, comuna al Bages.

[foto Xavier Adot]