Cadernera

Carduelis carduelis

La cadernera (Carduelis carduelis) és l’ocell de gàbia més popular. Es caracteritza per una vistosa franja alar groga i el disseny de colors contrastats vermell, blanc i negre al cap.

Sovint se’l veu alimentant-se de petites llavors als guarets i zones ruderals. A la comarca de Bages és més abundant al l’hivern, en estols mixtos amb d’altres espècies de moixons.

[foto Oriol Oms]