Candeleta rogenca, cama-sec de bosc

Clitocybe mediterranea (= C.costata)

La candeleta rogenca o cama-sec de bosc (Clitocybe mediterranea [= C.costata]) és un bolet prim amb barret infundibuliforme –és a dir en forma d’embut enfonsat al centre- de fins a 10 cm de diàmetre amb el marge ondulat, de color ocre rogenc, que per sota porta làmines blanques, separades, decurrents sobre el peu, algunes d’elles ramificades prop de la vora. El peu és prim, d’entre 5 i 10 mm de diàmetre i d’uns 5 cm d’alt, del mateix to ocre rogenc que el barret, fibrós i engruixit en bulb a la base on sempre queden restes de miceli blanc i de fullaraca enganxada.

La candeleta rogenca viu a tota mena de boscos no massa freds; al Bages sobretot a les pinedes clares on pot ser força abundós.

La candeleta rogenca és un bolet comestible, però sense tradició a la comarca de Bages.

[foto Jordi Badia]