Cargol pla

Helicigona lapicida

El cargol pla (Helicigona lapicida) és un cargol terrestre amb una conquilla estreta o deprimida, de 15-20 mm de diàmetre per 7-9 mm d’amplada al centre, amb aresta marcada al volt, i de colors marró fosc i rogenc en bandes transversals poc definides. Aquesta conquilla té to mat i aspecte tosc per les fases de creixement en capes superposades que al volt es mostren com un ganivet oscat. El melic, a la cara oposada a la de les espires que no mostra la imatge, és gran. L’obertura de la conquilla és també gran, està desplaçada cap a la cara del melic, la forma és ovalada amb un lleuger angle al punt més extern, i té llavis translúcids ben aparents.

El cos del cargol pla és més aviat petit i de color gris fosc. En moviment mostra un coll estirat, balder en relació a l’obertura, i una conquilla en posició obliqua, no pas vertical, degut al desplaçament de l’obertura.

El cargol pla viu als racons més humits del bosc, entre molses i líquens o a les escletxes entre les pedres.

[foto Jordi Badia]