Cargolet

Troglodytes troglodytes

El cargolet (Troglodytes troglodytes) és un ocell insectívor rodonet i molt petit, que fa només 10 cm de longitud i pesa entre 8 i 12 g. És comú al Bages durant tot l’any i en gran diversitat d’hàbitats, ja siguin pinedes o boscos planifolis, bardisses o d’altres comunitats arbustives, parcs, boscos de ribera… Se’l reconeix per la cua dreta, tal com mostra la imatge.

[foto Oriol Oms]