Cascall banyut

Glaucium corniculatum

El cascall banyut (Glaucium corniculatum) és una herba anual de la família papaveràcies, parenta del pipiripip (Papaver rhoeas) tal com mostra la semblança de les flors, però amb un fruit en forma de banya ben diferent. El cascall banyut també viu als sembrats, on surt a la primavera. Té fulles irregularment pinnatipartides d’un característic to blavís o glauc al qual fa referència el nom de gènere Glaucium, amb alguns pèls eriçats, llargs i gruixuts. Les flors, de 3-5 cm de diàmetre, tenen 4 pètals de color taronja vermellós o vermell no tan intens com el roig escarlata dels pipiripips, amb una màcula negra a la base. Al fructificar forma una càpsula llarguíssima, d’entre 10 i 20 cm, sovint més alta que la resta de la planta, que s’obre en dues valves de dalt a baix per alliberar les petites granes negres, d’1,5 mm.

Del mateix gènere hi ha també el cascall marí (G.flavum), més gran i amb pètals grocs, típic de les sorres litorals, que a la comarca interior de Bages queda limitat als sorrals de les lleres de rius i rieres.

[fotos Efrem Batriu]