Catapodi, escleropoa

Desmazeria rigida (= Scleropoa rigida, Catapodium rigidum, Poa rigida)

El catapodi o escleropoa (Desmazeria rigida) és una gramínia anual de primavera, de només uns 15-20 cm d’alçada. Malgrat ser comuna, és difícil de rastrejar a la bibliografia perquè al no ser vistosa no és popular i perquè s’ha inclòs a nombrosos gèneres –Scleropoa, Catapodium, Poa– afortunadament mantenint sempre l’adjectiu específic rigida o rigidum. Efectivament, la rigidesa de l’espiga composta o panícula és la característica més distintiva d’aquesta planta. La panícula consta d’espiguetes sobre branquillons curts a partir d’un eix central, els de la part superior simples i els de la inferior sovint ramificats, cadascuna amb 5-12 flors menudes, sense arestes i amb les anteres blanques. La panícula comença densa, però es va obrint a mesura que madura. Les fulles tenen uns 2 mm d’amplada i s’agrupen majoritàriament en una tofa apretada i consistent a la base.

El catapodi apareix als prats secs d’anuals sobre sòl prim, ja sigui a les vores de camins, als replans de roca, al sostre de barraques o ambients similars. A partir de terres mediterrànies, el catapodi ha assolit una extensa distribució mundial.

[fotos Efrem Batriu (1ª) i Jordi Badia (2ª i 3ª)]