Choerades fuliginosa

Choerades fuliginosa

Choerades fuliginosa és una mosca de la família Asilidae que, a primer cop d’ull, pot semblar un abellot perquè té les antenes relativament llargues i el cos pilós. Cal fixar-se, a la imatge 1ª, en que té un sol parell d’ales i darrera els halteris; es tracta doncs d’un dípter.
La imatge 2ª mostra una parella en còpula.

[fotos Xavier Adot]

La família Asilidae comprèn mosques depredadores tant en la fase larval com en l’adulta. Els adults cacen les preses al vol, després en perforen la cutícula per mitjà de la seva dura probòscide i, tot seguit, xuclen l’interior de la víctima.