Mosca assassina (Choerades fuliginosa)

Choerades fuliginosa

Choerades fuliginosa és una mosca de la família Asilidae que, a primer cop d’ull, pot semblar un abellot perquè té les antenes relativament llargues i el cos pilós. Cal fixar-se, a la imatge 1ª, en que té un sol parell d’ales i darrera els halteris; es tracta doncs d’un dípter.
La imatge 2ª mostra una parella en còpula.

[fotos Xavier Adot]

La família Asilidae comprèn mosques depredadores, però el comportament alimentari de les larves pot ser intermedi entre la depredació i l’ectoparasitisme. Els adults cacen les preses al vol, després en perforen la cutícula per mitjà de la seva dura probòscide i, tot seguit, xuclen l’interior de la víctima.