Cigala

Allygus mixtus

La cigala Allygus mixtus pertany a la família Cicadellidae. El cos té un to general marró puntejat de blanc, a vegades amb matís blavís. És una espècie comuna als arbres de fulla caduca, sobretot roures. Les nimfes s’alimenten d’herbes.

[foto Xavier Adot]