Cigala escumadora

Philaenus spumarius

La cigala escumadora (Philaenus spumarius) és menuda, d’uns 5 mm, i de planta triangular amb un cap ample amb els ulls molt separats i la resta del cos afuada cap a la punta de l’abdomen. El seu color és molt variable; pot ser d’un sol color llis, marró o ataronjat com l’exemplar de la imatge, o bé estar completament clapejada de tons marró fosc i clar.

Es caracteritza sobretot perquè les larves s’envolten d’una escuma persistent d’uns 5-10 ml de volum, les anomenades popularment escopinades de cucut. Aquesta escuma que elles mateixes segreguen conserva la humitat i les protegeix de depredadors i d’inclemències meteorològiques. És habitual trobar-les a les ramificacions de les herbes, amb preferència sobre plantes de la família crucíferes, però no en exclusiva. Si s’examinen, a l’interior s’observa una larva, un cuquet blanquinós, alimentant-se de la saba de la planta.

La cigala escumadora és freqüent, tot i que les poblacions disminueixen per l’ús d’insecticides a l’agricultura.

[foto Montserrat Porta]