Conocephalum conicum

Conocephalum conicum

Conocephalum conicum és una hepàtica de la família de les marcanciàcies en forma de tal·lus lobular de color verd intens, d’1 o 2 cm d’amplada i fins a 20 cm de longitud, amb els marges arrodonits. Aquest tal·lus creix dividint-se dicotòmicament. És més gruixut del centre que de les vores. A l’anvers queden perfectament gravats i visibles a simple vista el reticle cel·lular i el porus del centre de cada cèl·lula. Damunt del tal·lus -el gametòfit- es desenvolupa un esporòfit en forma de pedicel amb una càpsula cònica al capdamunt, a la qual es refereix el seu nom específic. Conocephalum conicum és una de les hepàtiques tal·loses més freqüent a la comarca de Bages i potser la que més crida l’atenció per la seva bona mida. Creix als degotalls sobre roques calcàries.

Les hepàtiques són unes plantes emparentades amb les molses, pròpies de superfícies rocoses que sempre estan molles. A la foto 5ª, Conocephalum conicum, de color verd clar i mida més gran, comparteix la roca humida amb Pellia endiviifolia, de color verd fosc i més petita.

[fotos Jordi Badia (1ª, 2ª, 3ª i 4ª) i Florenci Vallès (5ª)]