Corb

Corvus corax

El corb (Corvus corax) és l’ocell de la família còrvids més gran del món. Pot arribar a viure fins a 15 anys. La seva silueta al vol es caracteritza per tenir una cua en forma de rombe i les plomes esteses fora del perfil de l’ala, tal com mostra la imatge 1ª.
A la comarca de Bages és molt menys abundant que un còrvid semblant, la cornella (Corvus corone), de mida més petita i amb la silueta de la cua en vol més quadrada.

[fotos Oriol Oms (1ª i 2ª) i Jordi Badia (3ª)]