Corc de la mongeta

Acanthoscelides obtectus

El corc de la mongeta (Acanthoscelides obtectus) és un escarabat petit de la família Chrysomelidae, vingut d’Amèrica Central, i que, com el seu nom popular indica, té el mal costum d’infestar i corcar les mongetes seques.

L’adult és un escarabat de forma ovada més ample per la part del darrera que per la del davant, d’uns 3-4 mm de longitud, de color poc uniforme entre marró fosc i gris. Els èlitres són curts, no tapen totalment l’abdomen que sobresurt per darrera i pels laterals, com si els èlitres fossin d’algunes talles menys de la que li escau. Molt sovint també les ales membranoses surten per fora dels èlitres. L’abdomen i les potes són d’un marró vermellós més clar. El pronot i els èlitres tenen estries fines longitudinals. Les antenes estan constituïdes per artells curts i amples en forma de V, de mida creixent  de baix a dalt. Els adults són voladors.

Després de la còpula, la femella fecundada forada el llegum de la mongetera i pon un mínim de 10 ous a l’interior. D’aquests ous neixen les larves, unes erugues petites i grogues que es dirigeixen cap a les llavors, les mongetes, i s’hi fiquen dins. Les larves creixen dins de la mongeta que corquen; una sola mongeta pot hostatjar-ne vàries. Les larves, en el seu estadi final, són de forma ovalada, blanques i toves llevat del cap groc amb mandíbules potents per rosegar la mongeta seca. Aquesta fase larvària dura 3-4 setmanes. Just abans de passar a l’estadi de pupa, la larva fa un forat circular que deixa només la pell fina de la mongeta com a tapa. La fase de pupa dura 2-3 setmanes. Quan l’adult emergeix, ja té el forat de sortida preparat; només li cal trencar la pell.

L’adult s’alimenta poc, menja sobretot el nèctar de les flors de les mongeteres. Hi ha la possibilitat, sobretot si la temperatura és alta, que el cicle vital del corc de la mongeta continuï amb una nova generació només amb les mongetes seques ja recollides i emmagatzemades.

Com a conseqüència de la presència d’aquest corc, les mongetes afectades queden perforades i amb l’interior escàs i malmès. El corc de la mongeta és un problema a escala mundial que limita la producció d’aquest llegum ric en proteïnes. En canvi, pràcticament no afecta d’altres espècies de lleguminoses. El corc de la mongeta es combat mitjançant insecticides, lluita biològica amb vespes que puguin parasitar les larves i selecció de varietats de mongetes menys susceptibles al corc; però, per ara, sense haver aconseguit cap resultat notable.

Les imatges mostren el corc de la mongeta en judiones de La Granja, la varietat de mongetes blanques de mida major que pren el nom d’aquesta localitat segoviana.

[fotos Montserrat Porta i Jordi Badia]