Corc de les glans

Curculio elephas

Els curculiònids són una família d’escarabats inconfusibles per la cara allargada, acabada en una trompa que fa la funció de barrina. Els curculiònids ostenten l’honor de ser la família més diversificada del món animal. En català s’anomenen genèricament corcs o diablons, tot i que el com de corc s’empra per designar qualsevol escarabat que s’alimenti de gra o fusta.

Les fotos mostren Curculio elephas, una de les espècies de corc de les glans, a la imatge 2ª damunt de glans de garric.
L’adult, per mitjà de la trompa, forada les glans de roure, alzina o garric quan encara són verdes i hi diposita un o dos ous. La larva blanca i tova però amb unes bones mandíbules creix a l’interior, ben nodrida per la gla. Quan li arriba el temps de pupar, que sol coincidir amb la caiguda de la gla madura, aquesta larva obre un forat de sortida rodó, d’uns 2 mm de diàmetre, a la closca de la gla i tot seguit s’enterra al sòl. Els corcs de les glans poden fer malbé una part molt considerable de la producció de glans. La mateixa espècie, anomenada diabló de les castanyes, corca també les castanyes.

[fotos Florenci Vallès (1ª i 2ª) y Antoni Castias (3ª)]