Cotoliu

Lullula arborea

El cotoliu (Lullula arborea) és una alosa de cua curta freqüent al Bages. El nombre d’individus augmenta els mesos més freds de l’any, quan als camp hi apareixen exemplars hivernants.

La diferenciem de l’alosa (Alauda arvensis) per una petita taca blanca i negra a la vora de l’ala, poc visible a la foto.

El seu cant és un “lu-lu-lu”, d’on li ve el nom científic. Fa el niu el terra, entre les herbes, on fàcilment passa desapercebut gràcies als seus colors críptics.

[foto Oriol Oms]