Crupina

Crupina vulgaris

La crupina (Crupina vulgaris) és una herba anual de la família compostes, de port esvelt per les seves tiges primes, les fulles escasses i dividides en segments estrets, i els capítols allargats. Aquests capítols tenen unes bràctees lanceolades, còncaves i de color lilós en temps de floració a la primavera, el mateix que el de les flors, que es tornarà bru clar en temps de fructificació a l’estiu. El fruit porta a sobre un vil·là o papus de setes rígides que li dóna una imatge de brotxa d’afaitar en miniatura.

La crupina és una herba que apareix als llistonars i fenassars, arreu de la comarca de Bages, sense fer mai poblacions nombroses. Es troba també als prats amb sòl escàs de les carenes del PN. de Sant Llorenç del Munt i l’Obac.

[foto Jordi Badia]