Cryphia pallida

Cryphia pallida

Cryphia pallida és una arna petita de la família Noctuidae, de només uns 18-20 mm d’envergadura alar.

Les ales anteriors són de color marró matisat de verd amb un patró poc constant de marques fosques que pinten un aspecte bigarrat, sense formes definides, críptic quan l’arna està posada sobre l’escorça rugosa i colonitzada de líquens d’un arbre. S’hi distingeix una banda transversal en posició discal i una línia submarginal, ambdues sinuoses i de color marró fosc; la resta de les marques són menys definides. Les ales posteriors són d’un marró pàl·lid uniforme. Ambdós parells d’ales acaben en un serrell de fímbries, el de les ales anteriors amb alternança d’intensitat de color, el de les posteriors uniforme.

L’eruga es troba damunt d’alzines i roures alimentant-se de líquens i algues de l’escorça.

Existeix un complex de 3 espècies properes, C.pallida, C.ochsi i C.algae, difícils de destriar. És probable que aquestes 3 espècies es trobin a les comarques de Bages i Moianès.

[foto Jordi Badia, identificació Jordi Dantart]