Cua de guilla

Bromus hordeaceus (= B.mollis)

La cua de guilla (Bromus hordeaceus [= B.mollis]) és una herba gramínia, anual o biennal, de les més comunes a les vores de camins i als llocs ruderalitzats.
Sol fer al voltant de mig metre d’alçada. Tota ella és pilosa i suau. Floreix a la primavera o a començaments d’estiu amb una panícula gràcil d’espiguetes de forma cònica amb la base arrodonida, com de ninot saltamartí, cadascuna amb 6-12 flors proveïdes d’arestes fines i suaus d’un màxim de 10 mm de longitud.

[fotos Jordi Badia (1ª i 3ª) i Efrem Batriu (2ª)]