Cuereta torrentera

Motacilla cinerea

La cuereta torrentera (Motacilla cinerea) és un ocell comú al Bages, que trobem prop dels cursos d’aigua. Presenta un mantell gris i cal no confondre-la amb la cuereta groga (Motacilla flava), que el presenta verdós i és un ocell més rar i estrictament de pas. Els mascles es caracteritzen per presentar la gola negra.

[foto Oriol Oms]