Cystoderma amianthinum

Cystoderma amianthinum

Cystodema amianthinum és un bolet petit i gràcil, dels més freqüents entre la molsa de les àrees humides de les pinedes. Té un barret mucronat, de com a màxim 5 cm de diàmetre, de color ocre amb estries i amb flocs cotonosos adornant el volt extern i penjant del marge com un serrell. Les làmines són blanques, algunes d’elles curtes sense arribar al centre. El seu tret més característic és el peu prim, del mateix color ocre i amb grànuls des de la base fins als 2/3 de l’alçada total, on es forma un anell ascendent. Llavors, des de l’anell cap amunt, el peu és llis. Fa olor de terra humida o de floridura. No és comestible.

Cystodema s’havia classificat al costat del gènere Lepiota dins l’ordre agaricals, el dels xampinyons, l’apagallums i les farineres, per la semblança superficial entre els Cystodema i els Lepiota més petits. Actualment, però, Cystodema s’inclou dins l’ordre tricholomatals que comprèn, entre molts d’altres, la llenega i el fredolic. Cystodema amianthinum es diferencia dels Lepiota petits en què, al contrari d’aquests darrers, el peu i el barret no se separen fàcilment.

[foto Jordi Badia]