Eriophyes macrorrhynchus

Acariformes - Eriophyidae

Cecidis ocasionats per l’àcar Eriophyes macrorrhynchus, a les imatges 1ª, 2ª i 3ª a la fulla de la blada (Acer opalus) i a la 4ª d’auró negre (Acer monspessulanum). El cecidi consisteix en una banya o excrescència d’1-2 mm de diàmetre per 6-8 mm d’alçada, de color vermell viu, que s’enlaira per l’anvers de la full i s’obre al revers. Quasi sempre, les fulles afectades solen tenir-ne molts, com són els casos de les imatges.

Existeixen nombroses espècies d’Eriophyes cecidògenes; entre les més conegudes hi ha també E.ilicis, que causa un vellutat de color rovell al revers de les fulles d’alzina, i E.tiliae que causa cecidis sobre les fulles de til·ler (Tilia platyphyllos) semblants als d’E.macrorrhynchus il·lustrats aquí.

[fotos Jordi Badia (1ª, 2ª i 4ª) i Montserrat Porta i Jordi Badia (3ª)]