Escarabat d’aigua

Acilius sulcatus

Acilius sulcatus és un escarabat d’aigua, de la família ditíscids. Es troba durant tot l’any en basses fangoses i amb molta matèria orgànica. Mascles i femelles són força diferents. Les femelles tenen els èlitres solcats, tal com diu l’adjectiu específic sulcatus, i pilosos. En canvi, els èlitres dels mascles, com el de la imatge, són llisos. A més, els mascles tenen unes ventoses a les potes anteriors per subjectar la femella durant l’aparellament.

Les femelles acostumen a pondre els ous sobre fusta podrida damunt la superfície de l’aigua, o bé a la molsa a les vores humides. Són molt actius i neden constantment gràcies a les potes posteriors que actuen com rems. Tant l’adult com les larves són depredadors i habitualment cacen capgrossos i petits peixets. Malgrat els seus costums aquàtics, són bons voladors i poden desplaçar-se d’una bassa a una altra.

[foto Xavier Adot / Ausiàs Gual]